Donatie

DonatiesBij deelname aan de LichtActiviteiten zoals een LichtLezing wordt een bescheiden donatie

gevraagd van €10,- per persoon. Van deze donaties worden de directe kosten voor

de organisatie van de activiteit betaald.

Het bedrag wat daarna eventueel overblijft wordt gebruikt om het LichtHuis te kunnen realiseren. Het LichtHuis van- en voor ons allemaal.


Losse donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom om het LichtHuis mogelijk te maken!


Donaties kunnen worden overgemaakt op de bankrekening van The Seven Sisters:


IBAN: NL70 SNSB 0773 2300 33 o.v.v. donatie


Bij voorbaat hartelijk dank!