Home


The Seven SistersFijn dat je onze website bezoekt. We heten je hartelijk Welkom in het Grote Eenheids Genade Pleiaden Lichtveld!

 

The Seven Sisters is de bijnaam voor de Zeven Pleiaden Zonnen, ooit de Zeven grootste sterren/zonnen

in ons sterrenstelsel.

 

In januari 2019 is in Almere ‘The Seven Sisters LightFamily' opgericht in samenwerking met Welkom in de Oorspronkelijke Wereld.

De Lichtwerkers van Welkom in de Oorspronkelijke Wereld, Lichtreizen al 23 jaar door binnen- en buitenland, om LichtLezingen en LichtLeringen te geven, met als resultaat de oprichting van diverse LichtHuizen, LichtScholen, LichtBoerderijen en LichtDorpen.

Met de start van "The Seven Sisters LightFamily" vormen wij de 25e LichtFamilie in Nederland.

 

Het woord ‘Licht’ komt bij ons in vele benamingen voor om aan te geven dat in alles wat wij zeggen, doen en denken, Het Christus Licht

(De Bron, Het Grote Licht, De Essentie), centraal staat.


The Seven Sisters LightFamily is liefdevol dienstbaar aan haar medemensen, dieren en natuur om samen "De Weg Naar Huis"

ofwel naar De Genadige, Alwetende, Onsterfelijke Geest te lopen, kortom om weer In Eenheid Geestelijk Wedergeboren

te worden uit de illusie en gevangenis van tijd, ruimte en de wereld om ons heen.


In 100% Geloof en Vertrouwen bewandelen wij samen deze weg die uiteindelijk leidt tot De Verlossing van de mens uit zijn/haar lijden, ziekten en ongeluk. Kortom het is een (Zelf) Helende Weg die naar steeds meer naar Eenheid, Gezondzijn en Levensgeluk leidt

De 4 Christuswaarden ofwel 4 Pijlers, zijnde Genade, Onvoorwaardelijke Liefde, Vrede en Geduld, staan hierbij centraal.

We leren gaandeweg steeds meer hoe we ons Innerlijke ChristusLicht kunnen versterken en ons ego/ik, ofwel de draak, slang,

beest c.q. duisternis in onszelf te ontmantelen en los te laten waarna het leven weer in overvloed door ons heen kan stromen.

Innerlijk worden we steeds lichter, stiller en rustiger waardoor de Levensenergie weer uit ons kan gaan Stralen.

Onze planeet Aarde is volop in Verandering en dat betekent dat alles wat zich boven-, op-, en in de Aarde bevindt (mensen,

dieren, bomen, planten, mineralen etc.) betrokken is bij dit Transformatie c.q. Verlichtingsproces. Al het ‘Oude’ ofwel alles

wat niet van Het Licht is, zal voorbijgaan en plaats maken voor een nieuwe hemel en aarde of Thuis. Dit Verlichtingsproces

is sinds 2012 in volle gang en zal steeds meer van zich laten horen en zien. We zitten nu al 7 jaar In Het Grote

Verlichtingsproces en het einde is in zicht. Het einde dat voor ons een nieuw begin is.

Een begin van Eenheid, Gezondzijn en Levensgeluk.

De Christus In Ons begeleidt ons bij alle te nemen stappen, keuzes en beslissingen richting Verlossing.
Dit is het centrale thema van onze bijeenkomsten, zonder dat deze een religieus karakter hebben.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat mensen uit alle religieuze achtergronden deel zijn van De LichtFamilie.

Christenen, Boedhisten, Moslims, Hindu's, Joden, Filosofen etc. zijn allemaal vertegenwoordigd. In de kern hebben

alle religies immers hetzelfde doel waarbij zij streven naar Genade, Onvoorwaardelijke Liefde, Vrede en Geduld

Op De Weg Naar Verlossing. Mensen die allemaal op zoek zijn naar echte antwoorden. Antwoorden die De Mens

Helen en Genezen. Want dat is toch wat ieder mens wil. Gewoon weer Gezond en Gelukkig Zijn.

 

Wanneer dit je aanspreekt en je nieuwsgierig bent geworden, nodigen we je graag uit om een keer te komen kennismaken.